Avís Legal - Política de Privacitat

Política de privacitat

 

Aquesta política de privacitat conté informació en relació a la recollida i tractament de dades personals per part de Bars Campi, S.L. i Oliana Energy, S.R.L., (en endavant, Bars Campi) mitjançant la plataforma web accessible a través de la URL http://www.olianaenergy.com/ (en endavant, bars campi, el lloc web o la Plataforma, indistintament) de la qual és titular.

 

Totes les dades demanades a través olianaenergy seran incorporades a un fitxer titularitat de Bars Campi per al seu tractament, automatitzat o no, d'acord amb les finalitats descrites.

 

En acceptar aquesta política de privacitat es consent expressament el tractament de qualssevol dades personals es facilitin a través de la Plataforma o qualsevol mitjà, hi publicat amb la finalitat de contactar amb l'usuari i, així, atendre els seus dubtes, consultes, queixes o suggeriments.

 

La empresa Oliana Energy, S.R.L. té contractat un aplicatiu de l'empresa Smart Fuel Technologies, S.L. La Plataforma disposa de tecnologia per a la implantació d'arxius denominats cookies en l'equip terminal que els usuaris utilitzen per navegar. L'ús d'aquesta tecnologia pot ser bloquejat o deshabilitat en qualsevol moment a través de les opcions de configuració del navegador. Per obtenir més informació al respecte, consulta la nostra Política de Galetes.L'acceptació d'aquesta Política de Privacitat suposa donar a SmartFuel consentiment per remetre publicitat sobre novetats i serveis de smartfuel.es llevat que, en el moment de facilitar les dades, s'hagués marcat la casella destinada a oposar-s'hi. En qualsevol moment és possible retirar aquest consentiment escrivint indicant-ho a info@smartfuel.es o seguint les instruccions previstes en cada comunicació comercial rebuda.

En qualsevol moment pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició, de conformitat amb la legislació vigent, enviant una sol·licitud per escrit a Smart Fuel Technologies, S.L. amb NIF B66843194 i domicili a Rbla. Cataluya 116, 2n, 5a, 08008 - Barcelona, ​​o escrivint-nos un mail a info@smartfuel.es; acompanyant la sol·licitud d'una còpia del teu DNI o de qualsevol altre document oficial que t'identifiqui, amb la finalitat de comprovar la teva identitat i evitar així que terceres persones tinguin accés a les teves dades personals de forma indeguda.

 

També, pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició, de conformitat amb la legislació vigent, enviant una sol·licitud per escrit a Bars Campi amb NIF B25312331 i domicili a Carretera C-14 km 141 25790-Oliana (Lleida), ​​o escrivint-nos un mail a bars@mundopetroleo.com; acompanyant la sol·licitud d'una còpia del teu DNI o de qualsevol altre document oficial que t'identifiqui, amb la finalitat de comprovar la teva identitat i evitar així que terceres persones tinguin accés a les teves dades personals de forma indeguda.

Documents continguts en aquesta web

Els documents i gràfics annexos als mateixos que es trobin situats a la web de olianaenergy.com, podran ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part d'aquesta. L'emissor no garanteix la idoneïtat del contingut d'aquests documents i gràfics annexos, de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus, pel que no respondrà quan es produeixi aquesta idoneïtat, ni de la utilització que d'aquests documents faci l'usuari receptor, el qual assumirà la totalitat del risc que pogués derivar de l'ús dels mateixos, sense que Bars Campi, sigui responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar d'aquesta utilització.

Privacitat i Protecció de dades de caràcter personal

Bars Campi, l'informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal al qual s'incorporaran les dades de les persones o empreses que subscriuen aquest document, conjuntament amb les dades que han facilitat amb motiu d'altres contractes, relacions o comunicacions, així com les que procedeixin de registres públics o altres fonts legalment admeses, i les que es deriven del tractament automatitzat o no de totes aquestes dades.

 

El responsable d'aquest fitxer és: Bars Campi., Carretera C14, km141 25790-Oliana

 

- Tel. 973 470 038

 

Fitxer declarat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Les dades personals que s'han incorporat al fitxer estan protegides amb els mitjans i els sistemes tècnics necessaris per poder preservar la confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat, als nivells de seguretat que legalment es requereixin.

 

L'interessat pot exercir els drets d'accedir a les seves dades personals, obtenir informació, a rectificar, oposar-se que aquestes se cedeixin en els termes establerts. Per a exercir aquests drets l'interessat es podrà dirigir Bars Campi..

Clausules informatives LOPD

CLAUSULA INFORMATIVA CLIENTES BARS CAMPI, S.L.

 

DATOS DE LA GASOLINERA: La empresa BARS CAMPI, S.L. con CIF B25312331 y con domicilio en OLIANA. representada por D. LLUÏSA BARS CAMPI con DNI 41079974L, es responsable de la gestión de sus datos personales conforme al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y en lo que no esté dispuesto, conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal.

 

Los datos personales que nos facilite serán utilizados exclusivamente con la finalidad de facturarles los productos que se le suministran. Los datos se almacenarán en una base de datos informatizada, y en su caso en papel, y se conservarán según los plazos que la ley establece.

 

Según el artículo 12, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, se lleva a cabo el deber de información y mediante la firma de este documento, según el artículo 6 de la LOPD, el interesado consiente que los datos personales facilitados por el mismo se utilicen exclusivamente para la finalidad descrita en el párrafo segundo de este escrito. En caso de que una autoridad pública requiera datos personales del interesado para fines de interés público, el Responsable del Tratamiento, por imperativo legal, podrá facilitar los datos del interesado.

 

Los datos personales facilitados por el interesado, fuera de los casos estrictamente necesarios, no se cederán a ninguna entidad externa.

 

Conforme a los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en la dirección postal BARS CAMPI, S.L., Carretera C14 , k141 25790-Olaina (Lérida), en el teléfono 973 470 038. o en el correo electrónico bars@mundopetroleo.com

 

CLAUSULA INFORMATIVA PROVEEDORES BARS CAMPI, S.L.

 

DATOS DE LA GASOLINERA: La empresa BARS CAMPI, S.L. con CIF B25312331 y con domicilio en OLIANA. representada por D. LLUÏSA BARS CAMPI con DNI 41079974L, es responsable de la gestión de sus datos personales conforme al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y en lo que no esté dispuesto, conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal.

 

Los datos personales que manejemos de su empresa serán utilizados exclusivamente con la finalidad de proveernos de sus servicios, dichos datos serán por ejemplo los relativos a su gestor de ventas, contacto, teléfono, número de cuenta… en definitiva aquellos que nos permitan llevar a cabo la gestión de pedidos. Los datos se almacenarán en una base de datos informatizada, y en su caso en papel, y se conservarán según los plazos que la ley establece.

 

Según el artículo 12, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, se lleva a cabo el deber de información y mediante la firma de este documento, según el artículo 6 de la LOPD, el interesado consiente que los datos personales facilitados por el mismo se utilicen exclusivamente para la finalidad descrita en el párrafo segundo de este escrito. En caso de que una autoridad pública requiera datos personales del interesad para fines de interés público, el Responsable del Tratamiento, por imperativo legal, podrá facilitar los datos del interesado.

 

Los datos personales facilitados por el interesado, no se cederán a terceros sin el consentimiento del interesado.

 

Conforme a los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en la dirección postal BARS CAMPI, S.L., Carretera C14 , k141 25790-Olaina (Lérida), en el teléfono 973 470 038. o en el correo electrónico bars@mundopetroleo.com

Los datos personales que tratamos proceden generalmente de fuentes accesibles al público, páginas web, buscadores de Internet, páginas amarillas etc, a veces también por el propio interesado.

 

 

CLAUSULA INFORMATIVA PROVEEDORES OLIANA ENERGY, S.R.L.

 

DATOS DE LA GASOLINERA: La empresa OLIANA ENERGY S.R.L. con CIF B65556425 y con domicilio en L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. Representada por D. LLUÏSA BARS CAMPI con DNI 41079974L, es responsable de la gestión de sus datos personales conforme al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y en lo que no esté dispuesto, conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal.

 

Los datos personales que manejemos de su empresa serán utilizados exclusivamente con la finalidad de proveernos de sus servicios, dichos datos serán por ejemplo los relativos a su gestor de ventas, contacto, teléfono, número de cuenta… en definitiva aquellos que nos permitan llevar a cabo la gestión de pedidos. Los datos se almacenarán en una base de datos informatizada, y en su caso en papel, y se conservarán según los plazos que la ley establece.

 

Según el artículo 12, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, se lleva a cabo el deber de información y mediante la firma de este documento, según el artículo 6 de la LOPD, el interesado consiente que los datos personales facilitados por el mismo se utilicen exclusivamente para la finalidad descrita en el párrafo segundo de este escrito. En caso de que una autoridad pública requiera datos personales del interesad para fines de interés público, el Responsable del Tratamiento, por imperativo legal, podrá facilitar los datos del interesado.

 

Los datos personales facilitados por el interesado, no se cederán a terceros sin el consentimiento del interesado.

 

Conforme a los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en la dirección postal OLIANA ENERGY C. Ametllers,2 , 08906- L’Hospitalet de Llobregat, en el teléfono 931 880 656. o en el correo electrónico info@olianaenergy.com

Los datos personales que tratamos proceden generalmente de fuentes accesibles al público, páginas web, buscadores de Internet, páginas amarillas etc, a veces también por el propio interesado.

 

 

 

 

CLAUSULA INFORMATIVA CLIENTES OLIANA ENERGY, S.R.L.

 

DATOS DE LA GASOLINERA: La empresa OLIANA ENERGY S.R.L. con CIF B65556425 y con domicilio en L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. Representada por D. LLUÏSA BARS CAMPI con DNI 41079974L, es responsable de la gestión de sus datos personales conforme al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y en lo que no esté dispuesto, conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal.

 

Los datos personales que nos facilite serán utilizados exclusivamente con la finalidad de facturarles los productos que se le suministran. Los datos se almacenarán en una base de datos informatizada, y en su caso en papel, y se conservarán según los plazos que la ley establece.

 

Según el artículo 12, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, se lleva a cabo el deber de información y mediante la firma de este documento, según el artículo 6 de la LOPD, el interesado consiente que los datos personales facilitados por el mismo se utilicen exclusivamente para la finalidad descrita en el párrafo segundo de este escrito. En caso de que una autoridad pública requiera datos personales del interesado para fines de interés público, el Responsable del Tratamiento, por imperativo legal, podrá facilitar los datos del interesado.

 

Los datos personales facilitados por el interesado, fuera de los casos estrictamente necesarios, no se cederán a ninguna entidad externa.

 

Conforme a los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en la dirección postal OLIANA ENERGY C. Ametllers,2 , 08906- L’Hospitalet de Llobregat, en el teléfono 931 880 656. o en el correo electrónico info@olianaenergy.com

 

 

 

Get in touch:

Copyright @ All Rights Reserved.